Friend 4 Ever

20 March 2010

Learning Outcome 6:

Raise the awareness of the bridging mechanism that facilitate educational transition for individual with special needs
______________________________________________________


Kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran biasanya akan terasa dipinggirkan. Mereka selalunya mempunyai perasaan rendah diri atas kekurangan diri mereka. Oleh itu, kita sebagai anggota masyarakat perlu perihatin tentang kekurangan kanak-kanak berkeperluan khas ini dan mengelak perkara-perkara yang membuatkan kanak-kanak ini rasa dipinggirkan.

Antara pihak-pihak yang berperanan dalam memupuk kesedaran tentang kanak-kanak berkeperluan khas ini adalah pihak sekolah iaitu guru-guru, ibubapa dan keluarga dan pihak-pihak lain umpamanya kerajaan dan badan-badan NGO.

Peranan Guru

Guru adalah insan yang paling rapat dengan murid-murid yang berkeperluan khas ini selain dari ibubapa mereka. Oleh itu guru seharusnya peka terhadap masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid. Untuk mengenalpasti masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid, guru perlu menjalankan ujian saringan terhadap murid tersebut. Sekiranya telah dikenalpasti murid yang mengalami masalah pembelajaran, guru perlu memastikan objektif p & p untuk murid-murid ini adalah pada tahap yang boleh mereka capai. Tugasan pembelajaran yang diberikan haruslah memberi peluang kepada murid untuk belajar. Guru perlu mempelbagaikan teknik dan kaedah mengajar yang boleh mrangsang dan menarik murid untuk belajar.

Peranan Ibubapa

Ibubapa adalah insan yang paling rapat dengan murid. Oleh itu ibubapa memainkan peranan yang penting bagi membantu murid-murid yang bermasalah pembelajaran ini. Ibubapa seharusnya menyediakan persekitaran yang baik dan penuh dengan kasih sayang. Ibubapa juga perlulah menjadi pembimbing kepada murid-murid ini yang dapat membimbing mereka menjadi insan yang mempunyai rasa tanggungjawab, menghormati orang lain dan mempunyai nilai-nilai yang baik didalam diri mreka. Mereka perlu dididik dengan kemahiran untuk berdikari. Ibubapa perlu meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak yang bermasalah ini. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dilakuakan bersama-sama antaranya ialah berkelah, bersukan dan membeli belah.

Faktor-faktor lain.

Selain daripada ibubapa dan guru, pihak kerajaan dengan bantuan NGO-NGO yang berkenaan perlulah mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membantu kanak-kanak bekeperluan khas ini. Terdapat pelbagai program yang telah dirancang untuk membantu kanak-kanak bekeperluan khas ini. Antaranya ialah Projek Rintis 'ISD', Undang-undang untuk golongan bekeperluan khas, aktiviti jabatan pendidikan khas dan banyak lagi.

Kesimpulan

Oleh itu, kita sebagai anggota masyarakat tidak seharusnya menyisihkan mereka-mereka yang bekeperluan khas dan juga meraka yang mempunyai masalah pembelajaran. Walaupun kesedaran tentang kanak-kanak bekeperluan khas di negara kita ini masih berada pada tahap yang rendah, namun kita perlu memulakan langkah supaya dapat di ikuti oleh generasi akan datang

01 March 2010

Learning Outcome 5:


Berikut adalah penulisan bagi Learning Outcome 5 yang telah disediakan oleh ahli kumpulan 5 iaitu Cikgu Aida, Cikgu Fathil, Cikgu Katijah dan saya sendiri


Analyze new developments in teaching mathematics to dyslexia and dyscalculia pupils
__________________________________________________

Pengenalan

Seseorang yang bermasalah pembelajaran bukan bererti dia tidak mampu belajar. Adalah satu tanggapan yang silap apabila kita katakan kanak-kanak ini tidak boleh belajar dan tidak akan dapat belajar. Mereka boleh belajar dan bijak seperti orang lain. Cuma cara belajar mereka mungkin berbeza. Mereka mempunyai cara belajar yang berbeza dan tersendiri. Setiap kanak-kanak belajar dengan cara yang berbeza. Begitu juga dengan kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran.

Walaupun dikumpulkan semua kanak-kanak bermasalah pembelajaran , mereka masih tidak sama antara satu sama lain. Di antara jenis-jenis masalah pembelajaran ialah diskalkulia dan disleksia. Perkataan diskalkulia bermakna kesulitan pengiraan dalam kemahiran-kemahiran yang tertentu dalam matematik. Ada di antara kanak-kanak diskalkulia yang mahir berbahasa, menulis dan membaca tetapi akan lemah apabila melibatkan nombor. Namun, ini tidak bermakna mereka tidak dapat menguasai kemahiran-kemahiran matematik ini cuma mereka memerlukan jumlah masa yang mencukupi dalam melaksanakan operasi-operasi dalam matematik serta kaedah-kaedah yang bersesuaian dengan kebolehan mereka. Kanak-kanak disleksia pula menghadapi masalah dalam mengenali huruf dan membaca perkataan. Tidak akan ada pada mereka yang mengalami disleksia persamaan di antara satu sama lain. Terdapat perbezaan tahap disleksia dari yang ringan, sederhana dan yang serius. Ada di antara kanak-kanak disleksia melihat huruf-huruf secara terbalik dan huruf-huruf itu seakan-akan bergerak dan berselerak apabila dibaca. Kanak-kanak disleksia kurang menghadapi masalah dalam nombor tetapi akan menghadapi masalah apabila wujudnya perkataan-perkataan dalam ayat matematik.

Pembentukan keyakinan diri asas pendidikan disleksia dan diskalulia

Bagi kanak-kanak disleksia mahupun diskalkulia, mereka memerlukan perhatian dan pendekatan yang berbeza dalam proses pembelajaran. Kebanyakan kanak-kanak ini merasakan diri mereka lemah dan malas dalam pembelajaran apabila mereka tidak boleh menguasai proses pembelajaran tersebut. Apabila mereka menghadapi kesulitan yang berpanjangan baik dalam menulis, membaca maupun dalam pengiraan, ini akan mengakibatkan permasalahan yang lebih serius lagi. Mereka akan merasakan bahawa kebanyakan murid yang lain dapat melakukan aktiviti tanpa sebarang masalah sedangkan mereka susah untuk memahaminya. Maka timbul persoalan bahawa adakah mereka ini lembam atau bodoh. Inilah kesimpulan yang sering dilakukan oleh setiap orang yang berhadapan dengan situasi yang sama.

Membina ’self-esteem’ dan keyakinan diri.

Sebaik manapun teknik pembelajaran seperti penggunaan ’phoneme’, buku-buku yang menarik dan permainan yang melibatkan perkataan, perkara yang paling asas yang perlu diterapkan kepada kanak-kanak ini ialah pembinaan keyakinan diri yang tinggi. Permasalahannya, disleksia dan diskalkulia tidak kelihatan secara fizikal. Jika seorang kanak-kanak yang tangannya patah, pertimbangan dan simpati akan diberikan. ’Sudah tentu dia tidak boleh menulis, tangannya patah. Tidak ada kaitan dengan kecerdasannya.’ Tetapi tidak ada sesiapa yang akan berkata, ’Sudah tentu dia tidak boleh menulis, dia telah mengalami brain circuit yang berbeza, tidak ada kaitan dengan kecerdasannya.’

Tanggapan kanak-kanak ini bahawa dirinya tidak pandai dan lembab adalah tidak tepat, ini perlu diperbetulkan terlebih dahulu jika kita ingin membina keyakinan diri dan meningkatkan semula self-esteem pada diri mereka agar lebih bersedia dan positif menerima pembelajaran yang seterusnya. Ini bukan sekadar memberitahu mereka bahawa mereka adalah bijak sepertimana kawan-kawan yang lain kerana usaha ini tidak akan memberi kesan. Mereka memerlukan bukti dan membina gambaran tentang diri sendiri. Hanya dengan cara ini, mereka akan melihat bahawa masalah pembelajaran mereka dapat di atasi dalam situasi yang sebenar, sama seperti kanak-kanak lain yang tidak mengalami masalah pembelajaran. Mereka juga ada kelemahan dan kekuatan yang tersendiri dalam bidang-bidang yang tertentu.

Kebanyakkan kanak-kanak disleksia mempunyai kekuatan dalam bidang ’fizikal co-coordination’, kreatif dan perasaan impati terhadap orang lain dan mereka akan dapati bahawa terdapat juga kanak-kanak biasa yang lemah dalam bidang yang sama. Salah satu cara yang mudah dan boleh dijalankan adalah dengan menyenaraikan kekuatan dan kelemahan kanak-kanak yang terlibat. Masa yang diperlukan adalah lebih kurang lima atau sepuluh minit untuk berbincang tentang apa yang disenaraikan. Aktiviti ini amat berkesan dan boleh dilakukan oleh guru ataupun ibu bapa. Sebagai contoh;

Kekuatan saya

Kelemahan saya

berenang membantu ibu

melukis menyapu sampah

mengemas meja menemani datuk

menjaga adik

membantu kawan

membaca

menulis

mengira

Apabila kanak-kanak ini menulis sendiri kekuatan dan kelemahan dirinya mengikut fahaman mereka, dia akan menyedari bahawa terdapat banyak kekuatan lain yang mampu dilakukan dan ini membuktikan bahawa mereka juga mempunyai kekuatan di bidang-bidang yang berbeza. Namun, kekuatan dan kelemahan ini perlu dibincangkan, kita tidak menghargai seseorang hanya kerana mereka pandai membaca atau pandai mengira, tetapi kita menghargai seseorang apabila mereka mempunyai kriteria-kriteria yang lain seperti suka membantu, rajin atau menghormati orang tua. Perbincangan ini boleh diteruskan sehingga kanak-kanak ini dapat melihat bahawa diri mereka juga seorang yang berjaya walaupun mengalami berbezaan dari segi pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak lain.

Melihat diri mereka dalam satu cahaya yang baru akan menjadi satu titik permulaan bagi kanak-kanak disleksia dan diskalkulia memupuk keyakinan diri dan ’self-esteem’ yang akan merangsang mereka untuk lebih bersedia menerima pembelajaran dalam membina kemahiran membaca atau menulis. Usaha ini memerlukan masa dan sokongan yang lain contohnya dari segi puji-pujian yang harus diberikan bagi kejayaan dalam bidang bukan akademik, memberi penghargaan kepada mereka yang berusaha dan sentiasa menfokuskan usaha-usaha yang telah dilakukan dan bukan hasilnya. Tidak semua kanak-kanak akan menghasilkan keputusan yang baik tetapi semua kanak-kanak boleh berbangga dengan ketekunan dan usaha gigih mereka serta menumpukan sepenuh perhatian terhadap kerja yang diberikan. Dengan mengutamakan etika kerja, kita mengajar kanak-kanak bahawa mencuba adalah lebih penting dari mendapat markah penuh dalam setiap peperiksaan.(B.W.,Tennessee).

Salah satu kaedah lain yang boleh membina keyakinan diri dan ’self-esteem’ kanak-kanak ialah dengan cara menerangkan kepada kanak-kanak yang bermasalah ini tentang diri mereka sendiri dan kelainan mereka dari segi saintifik. Keyakinan diri berasaskan fakta-fakta saintifik akan menghasilkan pemahaman, keupayaan membuat keputusan dan ’self-esteem’. Ini telah disarankan oleh Dr. Debby Zambo dari Arizona State University West, College of Education.

Guru-guru yang mahir dan faham secara saintifik mengenai perbezaan saiz otak, disleksia, diskalkulia akan menyampaikan maklumat kepada kanak-kanak yang terlibat. Penerangan yang diberikan perlulah ringkas dan tidak kompleks, sesuai dengan tahap pemahaman seorang kanak-kanak. Apa yang penting, maklumat yang disampaikan perlu disertakan dengan keyakinan dan boleh dipercayai serta bersesuaian dengan aras kanak-kanak itu. Dengan kefahaman dan informasi yang disampaikan, kanak-kanak yang bermasalah ini akan lebih faham perbezaan mereka dan mengerti bahawa mereka boleh membaca dan mengira cuma tidak seperti cara yang dilakukan oleh kanak-kanak biasa.

Mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak disleksia dan diskalkulia

Kemajuan di dalam bidang komunikasi dan teknologi perkomputeran sebenarnya memberikan banyak kelebihan dan peluang kepada kanak-kanak disleksia dan diskalkulia, atau mana-mana kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran untuk belajar seperti kanak-kanak normal lain. ICT mempunyai keupayaan untuk menambah faktor motivasi, menerap rasa ingin bersaing terhadap diri sendiri serta membina keyakinan diri (Thomas , 1992) dan Florian (2004) telah menyenaraikan enam kelebihan menggunakan ICT dalam persekitaran pembelajaran antaranya sebagai alat bantu mengajar, alat menilai pelajar, alat pengurusan pembelajaran, alat untuk berkomunikasi, alat bagi memperbaiki kaedah eksplorasi dalam pembelajaran dan alat pemudahcara. Kelebihan penggunaan ICT di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran turut disokong oleh Barnes dan Walter (2004) namun keseronokan yang dialami semasa penggunaan komputer dan peralatan ICT yang lain boleh mengambil alih nilai dan fungsi komponen ICT berkenaan sebagai alat bantu mengajar.

Mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak disleksia dan diskalkulia tidak hanya termaktub kepada penggunaan komputer dan perisian khas sahaja bahkan pelbagai komponen ICT lain turut diguna sama. Komponen ICT yang lain termasuklah pembesar suara, mesin pencetak, projektor LCD, skrin putih, papan kekunci, ‘joystick’, capaian internet, alat pengimbas dan papan putih interaktif. Kebanyakan sekolah di Malaysia, malahan hampir semua telah menerima bekalan peralatan ICT hasil daripada pelaksanaan program PPSMI yang telah mula dilaksanakan secara rasmi pada tahun 2003. Namun begitu penggunaan alatan ICT ini hanya berpusatkan PPSMI, lalu keperluan ICT bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran seperti disleksia dan diskalkulia terabai. Ini ditambah pula dengan ketidakupayaan guru atau personalia pendidikan yang lain mengenalpasti kanak-kanak bermasalah pembelajaran di dalam sesebuah kelas. Mekanisme biasa yang dibuat oleh pihak sekolah adalah menubuhkan kelas pemulihan, iaitu sebuah kelas berasingan dari kelas biasa dan diajar oleh guru-guru sama ada yang mempunyai opsyen pendidikan khas atau guru biasa yang tiada asas mengajar murid pemulihan. Definisi program pemulihan khas yang ditakrifkan dalam Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas Edisi Percubaan (2008) oleh Pusat Perkembangan Kurikulum adalah “Satu program pendidikan disediakan untuk murid yang mengalami masalah dalam penguasaan kemahiran 3M yang kompleks disebabkan oleh faktor persekitaran. Program ini dijalankan oleh guru yang khusus, di ruang yang khusus.”

Penggunaan ICT dan hubungannya dengan disleksia dan diskalkulia telah diterjemahkan secara terperinci oleh seorang penulis yang mempunyai anak disleksia. Anita Keates (2002), di dalam buku beliau yang bertajuk ‘Dyslexia and Information and Communications Technology’ telah menyatakan bahawa penggunaan ICT memberikan capaian terhadap kurikulum dan membekalkan keseronokan dan persekitaran pembelajaran kreatif yang sangat ideal terhadap kanak-kanak disleksia. Integrasi ICT terhadap pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak disleksia boleh dilaksanakan melalui beberapa kaedah. Kaedah pertama ialah dengan menggunakan perisian khas yang dibangunkan oleh syarikat-syarikat ICT bagi mengesan disleksia dan diskalkulia seterusnya membantu kanak-kanak tersebut belajar. Sebagai contoh, perisian yang dinamakan CoPS (Cognitive Profiling System), CoPs Baseline dan Lass adalah tiga perisian khusus yang dapat mengesan disleksia dan diskalkulia di kalangan kanak-kanak. Perisian ini telah dibangunkan oleh Syarikat Lucid berpusat di East Yorkshire, Britain. Perisian ini menggunakan pendekatan permainan komputer untuk menguji kekuatan dan kelemahan kognitif kanak-kanak yang dapat memberi gambaran awal potensi disleksia dan diskalkulia. Wordshark, TextHelp Read and Write, Co-Writer, Bailey’s Book House, Numbershark, Millie’s Math House, Earobics, Easy Book dan Kid Pix adalah contoh-contoh perisian yang membantu kanak-kanak disleksia dan diskalkulia untuk belajar menulis, membaca, mengira, dan mengukuhkan sistem memori.

Namun begitu, perisian-perisian lain yang telah tersedia di dalam sesebuah komputer seperti Microsoft Office Word, Microsoft Office Excell, Microsoft Office Paint dan Microsoft Office Power Point juga turut membolehkan kanak-kanak disleksia dan diskalkulia belajar. Sebagai contoh, perisian yang paling mudah dan meninggalkan impak yang besar terhadap pembelajaran kanak-kanak disleksia dan diskalkulia adalah perisian Microsoft Office Power Point kerana perisian ini memberikan peluang kepada guru atau tenaga pengajar membuat animasi ringkas tetapi menarik.

Kaedah kedua adalah menggunakan capaian internet yang secara langsung dapat menghubungkan guru atau tenaga pengajar mengakses sumber pengajaran dan pembelajaran melalui laman-laman sesawang di seluruh dunia. Melalui internet, banyak maklumat dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang dapat membantu kanak-kanak disleksia dan diskalkulia belajar. Terdapat laman-laman sesawang khusus untuk yang dibangunkan oleh individu berpengalaman atau persatuan disleksia dan diskalkulia untuk membantu menangani masalah pembelajaran. Kesimpulannya, ICT adalah pembangunan termaju yang dapat membantu menangani masalah pembelajaran seperti disleksia dan diskalkulia.

Kaedah Pelbagai Deria (Multisensory Method)

Dalam kontek pengajaran dan pembelajaran, setiap murid mempunyai tahap, keupayaan serta kecenderungan yang berbeza mengikut faktor-faktor tertentu. Oleh yang demikian, guru-guru perlu memainkan peranan yang penting bagi mengenalpasti kaedah yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu mencari satu cara atau kaedah yang membolehkan proses pembelajaran matematik lebih menyeronokkan dan bermakna. Kebanyakan pengajaran di sekolah adalah menggunakan sama ada deria penglihatan atau pendengaran semata-mata. Namun bagi kanak-kanak disleksia dan diskalkulia, ianya suatu pengalaman yang amat sukar untuk memahami konsep matematik.

Walau bagaimanapun, sekiranya seseorang kanak-kanak berpeluang menjalankan pelbagai aktiviti bagi mengukuhkan konsep yang dipelajari, ingatannya terhadap konsep itu akan menjadi lebih baik. Oleh itu, kaedah yang paling berkesan untuk mengajar matematik adalah dengan melibatkan pelbagai deria yang dikenali sebagai kaedah pelbagai deria(Multisensory methods). Kajian daripada The National Institute of Child Health and Human Development menunjukkan bahawa kaedah pelbagai deria adalah pendekatan yang paling berkesan untuk kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran. Menggunakan kaedah ini bermaksud membantu kanak-kanak tersebut belajar melalui lebih daripada satu deria terutamanya melalui sentuhan(touch) dan pergerakan (kinestetik). Kaedah ini dapat merangsang pembelajaran kanak-kanak dan menggalakkan mereka menggunakan sebahagian atau kesemua deria untuk :

(a) mengumpul maklumat tentang sesuatu tugasan;

(b) menghubungkan maklumat kepada idea yang mereka telah sedia ketahui dan fahami;

(c) melihat logik yang terlibat dalam menyelesaikan masalah;

(d) ‘tap into non-verbal reasoning skill’;

(e) memahami perhubungan di antara konsep;

(f) mempelajari maklumat dan menyimpannya untuk diingati pada masa akan datang.

Terdapat banyak kelebihan menggunakan kaedah pelbagai deria. Kaedah ini dapat membantu guru menyesuaikan gaya pembelajaran murid. Hasil kajian beberapa orang penyelidik mendapati ramai murid memiliki gaya pembelajaran mereka sendiri. Jika mereka diajar dengan menggunakan teknik yang konsisten dengan cara dan gaya pembelajaran mereka, maka persepsi dan pemprosesan rangsangan akan jadi lebih mantap dan berkesan. Justeru, mereka dapat belajar dengan lebih mudah, pantas dan boleh mengaplikasikan konsep matematik untuk pembelajaran yang seterusnya.

Kaedah pelbagai deria juga dapat merangsang pembelajaran secara visual. Bahan visual yang mengandungi animasi yang menarik dan juga berwarna warni membolehkan murid memperolehi daya imaginasi yang tinggi sehingga dapat menggambarkan bentuk, ruang, saiz, warna dan garisan. Contoh penggunaan bahan visual adalah poster, model, computer, filem, video, “multi-image media”, penggunaan warna untuk memaparkan nombor dan lain-lain bahan visual yang sesuai.

Teknik penggunaan bunyi (auditory techniques) yang terdapat di dalam kaedah pelbagai deria juga dapat merangsang “verbal reasoning”. Contoh penggunaan bahan audio adalah pembaca teks berkomputer (computerized text readers), video, filem, muzik, lagu dan lain-lain bahan audio yang sesuai.

Selain daripada teknik yang disebut di atas, terdapat satu lagi teknik yang melibatkan deria sentuhan yang dinamakan “tactile method”. Dalam kaedah ini guru boleh menggunakan objek-objek kecil seperti batu untuk mewakilkan nilai nombor untuk mengajar kemahiran matematik seperti mengira, melakukan proses penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Selain daripada itu, guru juga boleh menggunakan bahan-bahan maujud seperti plastisin, tanah liat dan sebagainya untuk membina model terutamanya yang melibatkan tajuk 3-dimensi seperti kiub, kuboid, silinder dan lain-lain. Selain daripada itu, konsep pecahan juga dapat dipelajari dengan menggunakan aktiviti menggunting dan menampal keratan-keratan.

Kaedah pelbagai deria yang menggunakan pergerakan badan yang dinamakan kaedah kinestetik (kinesthetic method). Ia merupakan kebolehan yang dimiliki oleh murid-murid umumnya, ini kerana minat yang mendalam mempengaruhi kecerdasan mereka sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Ia merupakan kebolehan anggota badan dalam melakukan gerak hasil penyampaian idea, perasaan serta mencari keputusan kepada masalah. Sebagai contoh, permainan yang melibatkan aktiviti mengira seperti permainan Ludo dan dam ular adalah sangat sesuai bagi memberi peluang kepada murid mengira tanpa merasa mereka dipaksa belajar. Permainan komputer seperti Solitaire juga membantu murid melakukan penyusunan bersiri.

TEN-FRAME

Penggunaan Ten-Frame dalam pengajaran murid dyscalculia dapat membantu mereka untuk mempelajari matematik. Ten-frame adalah susunan dua baris yang setiap satunya mengandungi lima kotak kecil. Ia adalah lanjutan dari penggunaan benda maujud dan chip dalam aktiviti membilang. Susunan bintik-bintik di dalam ten-frame dapat membantu murid untuk melihat secara visual & mengingati secara mental pola bintik untuk nombor 1 hingga 10. Murid yang diajar dengan menggunakan Ten-frame ini juga dapat mengingat nama serta nilai nombor tersebut secara langsung. Selain daripada itu penggunaan ten- frame juga dapat membantu murid mengenalpasti dan menentukan nilai tempat sesuatu digit

Titik yang terdapat pada ten-frame itu juga dapat digunakan sebagai penanda aras bagi mengambarkan imej bagi setiap nombor dengan menggunakan 5 dan 10. Contohnya, murid boleh menentukan nilai bagi sesuatu nombor. Sama ada nilainya banyak atau sedikit. Ataupun murid boleh juga menentukan nombor yang mana lebih atau kurang nilainya.

Penggunaan ten-frame juga dapat membantu guru untuk menemukan strategi mudah dalam memahami hubungan antara nombor. Ini dapat membantu guru untuk mengajar murid dalam matematik. Antara contoh Ini dapat membantu guru untuk mengajar murid dalam matematik. Antara contoh teknik pengajaran yang boleh yang boleh digunakan untuk mengajar murid ialah mencerakinkan nombor, menggunakan 5 & 5, menggenapkan 10, gandaan, dan hukum tukar- tertib dalam penambahan

CHILD LANGUAGE APPROCH

Child language approach adalah pendekatan yang menggunakan bahasa sebagai pedekatan pengajaran. Bagi kanak-kanak dyslexia, tahap penguasaan bahasa mereka adalah pada tahap minima. Oleh itu, pendekatan yang boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak ini adalah dengan menggunakan laras bahasa mereka. Pendekatan Child language approach di bahagikan kepada 4 peringkat. Pada peringkat pertama, pengajaran sesuatu konsep perlu dimulakan dengan penggunaan bahan samada berbentuk gambar, video atau sebarang simulasi. Murid perlu menceritakan apa yang dilihat dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh murid. Pada peringkat kedua iaitu peringkat Material Language, murid perlu mencaritakan tentang objek-objek yang terdapat di dalam gambar samada tentang bentuk, warna atau sebagainya. Selain daripada itu , guru boleh membimbing murid untuk meneroka perkataan-perkataan baru sepanjang mereka bercerita. Peringkat ketiga ialah peringkat Mathematical Language. Pada peringkat ini guru perlu merangsang murid untuk mendapatkan idea matematik ataupun penyataan matematik daripada gambar tadi. Murid juga perlu menyatakan bilangan objek yang terdapat pada gambar tersebut. Peringkat terakhir adalah Mathematical Symbols. Peringkat ini adalah peringkat dimana penggunaan nombor, ayat matematik dan operasi mula diperkenalkan oleh guru. Guru perlu membimbing murid untuk menyatakan nombor, menyatakan operasi dan seterusnya membina ayat matematik.

Pengetahuan tentang nombor perlu di perkenalkan kepada murid terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari ilmu matematik. Keupayaan memahami penggunaan nombor dan operasi sepatutnya seiring dengan keupayaan mereka menggunakannya dalam pelbagai cara. Setiap guru perlu membimbing murid- murid mereka dengan menggunakan pelbagai cara tidak terbatas kepada algoritma biasa sahaja. Walaubagaimanapun, pedekatan Child language approach ini adalah berasaskan kepada pendekatan secara penerokaan. Guru perlu menghindari penggunaan perkataan betul atau salah semasa pengajaran. Guru perlu mengawal diri daripada memberikan jawapan terus kepada murid sebaliknya guru perlu membimbing murid untuk mendapatkan jawapan yang betul. Dan akhir sekali, guru perlu membimbing murid untuk mengemukakan idea dan pendapat mereka.

Setiap pendekatan yang digunakan mempunyai keistimewaan. Child language approach memberikan murid peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Mereka dapat membina kemahiran berfikir dan mereka juga dapat menyumbangkan buah fikiran meraka dalam aktiviti yang dijalankan selain daripada itu guru juga dapat membaca dan menilai apa yang difikirkan oleh murid. Pendekatan ini adalah pendekatan yang menarik dan mengembirakan murid disamping dapat memberikan persekitaran yang selesa kepada murid . Murid dapat menjadi penutur yang aktif. Mereka juga memperkayakan perbendaharaan kata dan mencambah pemikiran mereka. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang terbaik.

Bibliografi

K.A.Razhiyah. (2006). Mengapa Kanak-kanak Sukar Belajar? Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Professional.

Devaraj, S. & Samsilah, R. (2008). Apa itu Disleksi ? Panduan Untuk Ibu Bapa & Kaunselor. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Florian, L. (2004), “Uses of technology that support pupils with special educational needs”, in Florian, L. and Hegarty, J. (Eds), ICT and Special Educational Needs: a Tool for Inclusion, Open University Press, Buckingham, pp. 7-20.

Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2008 (Edisi Percubaan), Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Ke, A. (2002). Dyslexia and Information and Communications Technology, A Guide for Teachers and Parents (2nd edition), London: David Fulton Publishers.

Thomas, M. (Ed.) (1992), I.T. and Students with Emotional and Behavioural Difficulties, National Council for Educational Technology, Coventry.

Annette Karmiloff-Smith (1999), A Functional Approach to Child Language: A Study of

Determiners and Reference, New York, University of Cambridge.

Dyslexia Teacher- confidence Building. (n.d). Retrieved January 24, 2010, from

http://www.dyslexia –teacher.com/t66.html

Dyslexia online magazine. (2003. December). Retrieved Januari 24, 2010, from

http://www.dyslexia-parent .com/mag47.html

http://learningdisabilities.about.com/od/instructionalmaterials/p/multisensory.htm http://www.teachingexpertise.com/articles/multisensory-maths-teaching-sen-5209 January

http://www.dyslexia-teacher.com/t61.html

http://child-1st.typepad.com/my_weblog/dyscalculic-learners/

http://www.heidisongs.net/HeidiSongs_Downloads/Downloads.html

http://www.apsu.edu/education/MathEd/TenFrames.html

25 February 2010

Learning Outcome 4:

Design appropriate intervention programmes to remediate children's mathematical errors
_____________________________________________________
Kurikulum Pendidikan Kebangsaan tidak dapat memenuhi keperluan murid-murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP). Ini adalah kerana tahap pencapaian pendidikan murid PKBP secara amnya amat rendah. Penguasaan dalam pelajaran adalah perlahan dan minimum. Objektif yang terdapat dalam kurikulum sedia ada pula terlalu tinggi arasnya untuk murid PKBP bagi mereka untuk menguasai kemahiran yang sesuai dengan tahap keupayaan masing-masing.

Dalam usaha menangani masalah pembelajaran matematik di kalangan murid yang bermasalah pembelajaran ini, program intervensi perlulahlah dijalankan disekolah-sekolah. Program intervensi adalah satu program yang direka khusus bagi membantu mengatasi masalah pembelajaran terhadap murid-murid PKBP ini. sebelum menjalankan sesuatu program intervensi, guru perlulah terlebih dahulu mengenalpasti murid yang bermasalah. Murid-murid PKBP ini, seterusnya akan menduduki pra ujian. Murid akan dinilai dan diberikan bimbingan melalui keputusan pra ujian tersebut kemahiran operasi matematik yang mana mereka lemah.


15 February 2010

Learning Outcome 3:

Analyze Information concerning the systematic instruction of children with special needs at the primary level
___________________________________________________


“Instruction, defined functionally, produces behavior changes” (p. 43)
Barrett, Beatrice H. (2002) The Technology of Teaching Revisited: A Reader’s Companion to B.F. Skinner’s Book. Concord, MA. Cambridge Center for Behavioral Studies.

Sekiranya arahan guru tidak dapat mengubah tingkahlaku pelajarnya, adakah ini boleh dikatan arahan yag efektif??? Andainya arahan yang digunakan oleh guru tidak dapat mengubah tingkahlaku pelajar dalam masa 3 hari, adalah lebih baik guru tersebut menukar kaedah yang digunakan sehingga berjaya.

Antara pendekatan yang sesuai untuk kanak-kanak autism adalah menggunakan kaedah penyoalan yang menggunakan 'mengapa'. Ini membolehkan kanak-kanak ini memahami perhubungan antara sebab dan akibat. Penggunaan flash kad juga dapat membantu murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru.

Penggunaan simulasi seperti video juga dikatan antara kaedah yang efektif bagi membantu kanak-kanak yang suka berimiginasi tentang sesuatu. Penggunaan video sebagai model banyak membantu kanak-kanak untuk mempelajari tentang cara berkomunikasi, cara mengendalikan rutin harian, cara menyapa orang dan sebagainya.

Guru atau ibubapa boleh membantu kanak-kanak dengan cara merekod video perbuatan kanak-kanak tersebut dan menayangkan kepada mereka kesilapan yang mereka lakuakan dan seterusnya ibubapa atau guru bolehlah menayangkan cara yangbetul bagi setiap kesilapan yang mereka lakukan. dengan menujukkan beberapa kali video tersebut, kanak-kanak ini akan faham dan cuba mengubah kesilapan yang telah mereka lakukuan itu.

13 February 2010

Learning Outcome 2:

Explore the impact of disabilities on the children, their families, on their future
Masalah Pembelajaran

Kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah mereka yang mempunyai masalah neurologikal hingga menjejaskan pemahaman, penggunaan bahasa, perturturan , penulisan , berfikir, membaca, menulis, mengeja dan bermatematik.


Jenis-jenis masalah pembelajaran
- Dyslexia
- Dyscalculia
- ADHD
- Dysgraphia
- Autism
- Dyspraxia


Ramai ibubapa yang mempunyai anak hiperaktif memandang ringan masalah yang melanda anak-anak mereka. Bagaimanapun, ada juga ibubapa menggunakan kekasaran untuk menangani perilaku anak-anak hiperaktif dan ini ditakuti memberi kesan yang buruk kepada anak tersebut. Anak-anak hiperaktif seharusnya dididik menggunakan pendekatan yang sedikit berbeza daripada anak-anak normal yang lain.


1. Latih anak-anak hiperaktif untuk displin, agar dia dapat mengatur dirinya dengan baik.


2. Jangan menghukumnya kerana perilaku hiperaktif tersebut bukan sepenuhnya kesalahan anak anda.


3. Jangan sesekali melabel anak hiperaktif ( atau anak-anak) sebagai anak nakal, malas atau bodoh, kerana akhirnya ia akan bersikap seperti yang dilabelkan kepadanya.


4. Keefektifan sesebuah rawatan berbeza-beza bagi setiap anak. Ibu bapa harus menentukan rawatan yang terbaik buat anak.


5. Berikan kasih sayang (bukan memanjakan) pada anak hiperaktif melebihi saudaranya. Alasannya, seberapa banyak kasih sayang yang ditumpahkan pada anak hiperaktif, ia tetap tidak akan penuh.


6. Dalam mengajar anak hiperaktif, jangan bosan untuk terus menerus mengulang hal-hal yang sama, agar cepat dapat dipelajari dan diingati seperti anak yang normal.


7. Apabila di depan anak, katakanlah pada orang lain bahawa ida adalah anak yang baik, dan jangan mengunkit-ungkit kesahan-kesalahan yang pernah dilakukan.


8. Selalulah berwaspada, perhati dan kawal anak agar ia tidak bertindak sesuatu yang boleh membahayakan dirinya atau orang lain


9. Perbanyakkan komunikasi dengan anak. Jika pada anak normal kita cenderung berkomunikasi pada saat-saat tertentu, pada anak hiperaktif kita seharusnya berkomunikasi 'setiap satu minit sekali'.


10. Salah satu hal yang paling sulit mengatasi anak hiperaktif adalah ketika sedang berada dimeja makan dan kita meminta mereka memakan sendiri. Mungkin dia akan memainkan makanannya atau berlari-lari mengelilingi meja makan. Jangan marah dia! Yang harus anda lakukan adalah menyuapkan mereka dengan sabar.


11. Kita sebagi ibubapa bolehlah bertanyakan kepada doktor untuk mengentahui apakah anak-anak kita akan mengalami alahan terhadap beberapa jenis makanan yang tertentu serta apaka perlu ada cara penyediaan yang khusus untuk hidangan anak-anak hiperaktif.


12. Untuk anak-anak hiperaktif, kita sebagai penjaga perlu berhati-hati dengan program-program di kaca television yang menampilkan adegan-adengan yang ganas, tidak bermoral serta boleh memudaratkan cara berfikir mereka.


13. Anak hiperaktif memang kurang bijak untuk mengendalikan diri mereka terutamanya di kala sikap agresifnya menguasai. Sebaik-baiknya fikirkan cara agar tenaga agresifnya itu disalurkan pada aktiviti yang tepat. Misalnya dengan mengizinkan mereka mengikuti aktiviti-aktiviti luar atau membuat pekerjaan rumah atau sebaginya.


14. Selain dari itu, ibubapa yang mempunyai anak-anak hiperaktif menggunakan pendekatan berdasarkan agama seperti membaca doa. Antara doa-doa yang sesuai diamalkan oleh orang tua untuk anak-anaknya.


a) Al Bagarah : 128

Doa agar anak patuh kepada Allah b) Al Imran : 38 Doa agar diberi anak yang baik


c) Furqan : 74 Doa agar diberi zuriat yang menyenangkan hati


d) Ibrahim : 40

Doa agar anak tetap mengerjakan solat


15. Untuk membantu anak mudah belajar dan menelaah pelajaran, kita boleh membaca zikir Ya-Latif sebanyak 129 kali diikuti ayat 19, surah as-Syura bermaksud: “Allah Maha Lembut kepada hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Yang Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.”Sebaiknya dibaca selepas Subuh iaitu dibaca pada pada air pada semua botol air untuk minuman dan masakan seisi keluarga. Selain dari itu, ketika menemani anak menelaah buku dan membaca al-Quran. Bacalah Surah Toha ayat 1-8, surah ar-Rahman ayat 1-4 dan surah al-Insyirah.


16. Selain membaca doa ketika mereka sedang belajar, ketika memasak juga bolehlah si ibu membaca doa ayat 200, surah Ali Imran bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu, dan bersedialah serta bertakwalah kepada Allah supaya kamu berjaya.”Diikuti pula dengan memperbanyakkan zikir ‘Ya Hayyu, Ya Quyyum, Ya Latiff dan Ya Rahman’ berulang-ulang. Semua ini insya-Allah adalah doa pelembut hati. 17. Bagi ibu yang bercita-cita anak-anak yang baik. Elok amalkan ayat 38, Surah Ali-Imran iaitu doa Nabi Zakaria bermaksud: “Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan-Nya, katanya: Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku dari sisi-Mu zuriat keturunan yang baik; sesungguhnya Engkau sentiasa Mendengar (menerima) doa permohonan.” Kita juga digalakkan menyentuh dengan lembut ubun- ubun anak dengan tangan kanan sambil berdoa dan menyatakan harapan. Petua membaca doa dan harapan ketika anak baru lelap digalak diamalkan apabila anak ada masalah emosi atau tingkah laku.


18. Selepas solat lima waktu juga cukup sesuai untuk kita menadahkan doa. Selalulah mengamalkan doa daripada ayat 74, Surah al-Furqan bermaksud: “Dan juga mereka

yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh daripada isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadi ada pada kita misalnya air yang masih basah di tangan ke muka dan umbun-umbun anak.


20. Ketika anak tidur juga:

a. Pada setiap malam apabila anak tidur hendaklah kita wiridkan Ya Latif ke umbun-umbun kepalanya sebanyak yang mungkin atau memadai 100 kali. b. Membaca surah Al Fatihah 1 kali dan Surah Alam Nasyrah 1 kali


b. Bercakap-cakaplah dengan anak ketika dia sedang tidur dengan menyeru kepada nama penuhnya berbinkan atau berbintikan kepada kita sebagai ibu kandung mereka. percakapan itu hendaklah berupa nasihat, pujian dan berceritalah tentang perasaan kasih sayang kerana sesungguhnya percakapan kita kepada anak yg sedang tidur itu sangatlah bekesan kepada jiwa dan rohnya.


c. Apabila kita sedang berbual-bual dengan anak sewaktu dia sedang tidur kita akan lihat matanya bergerak-gerak, walaupun dia sedang tidur.


Meskipun anak hiperaktif ini tidak mampu menguasai dirinya dengan perilakunya, ibubapa atau guru tidak seharusnya bersikap acuh tak acuh dan menyerah kalah pada keadaan. Perlu ada kesabaran untuk mengajar anak hiperaktif, walaupun harus dilakukan berulang-ulang kaliSokongan Keluarga


Ahli keluarga, khasnya ibubapa perlu mengambil bahagian sepenuhnya bagi membantu kanak-kanak bermasalah pembelajaran


Sentiasa merujuk kepada guru kelasnya untuk mengikuti perkembangan anak di sekolah.

Mengajar anak-anaknya atau memberi pendedahan tentang pengiraan melalui permainan

Memberi peluang kepada mereka untuk berhadapan dengan pengiraan dan penghitungan dalam aktiviti harian


Ibubapa memberi kerjasama dengan pihak sekolah bagi membimbing anak-anak mereka supaya berjaya dalam kehidupan.